E-teenindus

Mida saab teha e-teeninduses?

E-teenindus annab kasutajale ülevaate tema soojusenergia müügilepinguga seotud tarbimiskoha arvete, lepingute, saldode ning hoone tarbimise ajaloo kohta. Samuti on võimalik näha viimaseid näite ning saata uusi. Kasutaja saab sealt vaadata oma kontaktandmeid ja teavitada nende muutumisest.