Anne Soojus

on Fortum Tartu soojus-, jahutus- ning elektrienergia tootja.

Anne Soojus (ANS) tootmisüksused on Tartu Elektrijaam, katlamajad ning kaugjahutusjaamad. Toodetud soojus- ja kaugjahutus müüakse kontserni võrguettevõttele Tartu Keskkatlamaja. Kõige olulisemaks tootmisüksuseks on 2009. aastal valminud kohalikel kütustel (hakkepuit ja turvas) töötav kaasaegne koostootmisjaam Tartu Elektrijaam, mille elektritootmise jääksoojus kasutatakse sügis/talv/kevad perioodil täielikult ära Tartu linna kaugküttevõrgu baaskoormuse katteks. Elektrijaama elektriline võimsus on 25 MW ja soojuslik võimsus on 50 MW. Lisaks on elektrijaam varustatud nn. suitsugaaside “pesuriga”, mis puhastab suitsugaase ja võtab suitsugaasidest tagasi soojusvõrku kevad-suvi-sügisperioodil veel 15 MW soojusenergiat.Tipuvõimsuse katlamajaks on 2014. aastal valminud gaasil töötav automaatjuhtimisega Ropka katlamaja võimsusega 2×38 MW. Kogu ANS-i installeeritud soojusvõimsus küünib 303 MW-ni.

Kaugjahutuse tootmisega alustati 2016. aastal. Maikuus alustas Turu 16A tööd 13 MW-ne Tartu Kesklinna Külmajaam planeeritud 1,3 km pikkuse jahutusvõrguga ja 2017.a. juunikuus alustas tööd 5,4 MW-ne Aardla Külmajaam 1,3 km jahutusvõrguga. Kaugküttesüsteemiga sidestatud jahutuskompleks on ehitatud ka ERM-ile.

Kõiki energiatootmise komplekse juhitakse Tartu Elektrijaama juhtimiskeskusest.

Tartu Elektrijaam

Asukoht: Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa
Eesmärk: osaleda aktiivselt jätkusuutliku ja säästliku Eesti rajamisel innovatiivse majandustegevuse kaudu, maksimeeritakse kohaliku kütuse kasutamist, tõhustatakse kütuse kasutamise efektiivsust elektri ja soojuse koostootmisjaama opereerimisel.

Elektriline võimsus 25 MW
Soojuslik võimsus 50 MW
Suitsugaaside pesur Kuni 15 MW
Kütused puiduhake, freesturvas
Kütusetarvidus aastas 520 GWh
Katla auru tootlikkus 28,5 kg/s
Vee ettevalmistuse max võimsus 30 m3/h
Planeeritud elektritoodang aastas 158 GWh
Planeeritud soojustoodang aastas 304 GWh
Kasutegur (ilma pesurita( 88%
Investeeringu maht 66 MEUR
Tugiinvesteeringu maht 2,8 MEUR
Põhiseadmed Tarnijad ja tööde teostajad
Keevkiht aurukatel (525°C, 115 bar, 28,5 kg/s) Metso Power OY
Auruturbiin ja generaator

(25 MWbr)

Siemens
Kütuse vastuvõtusüsteemid (kaal, konveierid, vastuvõtusõlm, mahutid) BMH Wood Technology OY
Vee ettevalmistus AS Filter
Suitsugaaside puhastusseadmed Metso Power OY
Üldehitustööd K&P Ehitus AS
Madalpinge, 10 kV ja 110 kV jaotusseadmed ABB AS/Empower AS/GAUR AS
Automaatjuhtimissüsteem Metso Automation Inc./ YIT Industrial & Network Services Ltd
Madal- ja kõrgsurve torustikud AS Scanweld

Katlamajad

Asukoht: Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa (Annelinna lähistel)

Käikuandmine: järkude kaupa 1983 ja 1995

Katlad:
– 2×18 MW KV-GM-35/TF03 T.A. Saarinen OY keevkihtkatlad (kütuseks turvas, puidujäätmed, hakkepuit) + suitsugaaside pesur kuni 5 MW
– reservkatel 30 MW PT-VM-30M-4 Dorogobuzi (kütuseks gaas)
– kriisireservkatel 30 MW PT-VM-30M-4 Dorogobuzi (kütuseks gaas)

Lisainfo: ettevõtte üks põhikatlamajadest, töötab 2/3 päevadest aastas. Rekonstrueeritud 1994-95 Ahlström OY poolt. Tootmisprotsess täisautomaatne, arvutitega juhitav. Keevkihtkateldega on võimalik põletada hakkepuitu, saepuru, puidujäätmeid ja freesturvast, mis tagab suure paindlikkuse ja head majanduslikud näitajad.

Asukoht: Ringtee 8, Tartu

Käikuandmine: 2014

Katlad: 2×37 MW Noviter WT40 MW Power (kütuseks gaas)

Lisainfo: ettevõtte tipukatlamaja, töötab 4-5 kuud aastas, katab talvist tipukoormust. Tehnoloogiliselt moodne, ettevõttele väga oluline katlamaja arenevas Ropka tööstuspiirkonnas. Kütuseks maagaas, vedelkütuse põletamise võimalusega.

Asukoht: Aardla 113, Tartu

Käikuandmine: 2009

Katlad: 1×7 MW Danstocker VP nr.16.10.5000 (kütuseks puiduhake)

Lisainfo: tööperiood on põhiliselt septembrist aprillini. Tootmisseaded on rekonstrueeritud 2009.a.Tamult AS poolt. Tootmisprotsess on arvutitega juhitav.

Asukoht: Vaksali 51, Tartu.

Käikuandmine: järkude kaupa 1977, 1999, 2007

Katlad:

7,0 MW DKVR 10-13 Biiski (kütus gaas),
7,0 MW Högfors 44-10T/h Ahlström OY (kütuseks gaas/õli)
3×1,3 MW GT-523 De Detrich Thermique (kütuseks gaas)

Asukoht: Tulbi 12, Tartu.

Käikuandmine: rekonstrueeritud 2016/2017 AS Napal poolt

Katlad: 2×15 MW DE 25-13/14, Biiski tehas (kütuseks gaas)

Lisainfo: ettevõtte üks tipukatlamajadest, töötab 4-5 kuud aastas, katab talvist suurkoormust. Eakate kateldega, kuid tehnoloogiliselt kaasajastatud ettevõttele väga oluline katlamaja arenevas Tammelinna-Veeriku piirkonnas.

Asukoht: Puiestee 2e, Tartu

Käikuandmine: rekonstrueerimisel

Katlad: 15 MW

Puiestee 2e katlamaja ehituse eelarve on 0,84 MEUR, mida SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab 0,2 MEUR-ga. Toetusmeedet rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti periood: 01.09.2017-01.03.2019.

Vaata lisainfot KIK-i kodulehelt.

 

Kaugjahutusjaamad

Asukoht: Turu 16a, Tartu

Käikuandmine: 2016

Külmaseadmed: 2,3 MW YORK YKH4 külmakompressor, 4,7 MW YORK YKM8 külmakompressor, 1,4 MW/1,8 MW Carrier 30XWHP1762 soojuspump, 1,8 MW vabajahutus.

Lisainfo: esimene kaugjahutusjaam Baltikumis. Tööperiood aastaringselt. Hilissügisest varakevadeni võimalik kasutada vabajahutust Emajõe abil. Muul ajal töötavad külmakompressorid koos soojuspumbaga. Kogu tootmisprotsess täielikult automatiseeritud.

Asukoht: Aardla 113, Tartu

Käikuandmine: 2017

Külmaseadmed: 1,6 MW Carrier 19XRV4747 külmakompressor, 3,2 MW Carrier 19XR7777 külmakompressor, 0,6 MW/0,8 MW Carrier 30XW-PZE0801 soojuspump, 5,5MW OCT09HB Vestas jahutustornid.

Lisainfo: tööperiood aastaringselt. Varakevadest kuni hilissügiseni kasutatakse jahutuseks jahutusmasinaid koostöös jahutustornidega ning talviti kasutatakse vajamineva jahutusenergia tootmiseks soojuspumpa. Kogu tootmisprotsess täielikult automatiseeritud

Kontakt

AS Anne Soojus

Sõbra 54/1, 50106 Tartu

Juriidiline aadress: Tartumaa, Luunja vald, Lohkva küla, 62207
Tel: 733 7100
mail@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Mati Meos