Üldinformatsioon

AS Tartu Jõujaam on AS-i Fortum Tartu tütarfirma, mille peamisteks tegevusaladeks on:

  1. varustada Kontserni Fortum Tartu tütarfirma, sooja- ja elektritootja AS-i Anne Soojus katlamaju kohalikku päritolu kütustega (freesturvas, hakkepuit, puidujäätmed).
  2. turbatootmine AS Fortum Tartu katlamajade tarbeks.

Ettevõte omab kaevandamislubasid Tartu maakonnas asuvates Möllatsi, Laukasoo ja Keressaare turbamaardlates. Ettevõtte töötajate arv 14.