Üldinformatsioon

AS Fortum Tartu (registrikood 10641763) on kontserni kuuluvate soojusenergia tootmise ning soojus- ja elektrienergia vahendamise, ostmise ja müügiga ning kohalike kütuste tootmise ja varumisega tegelevate äriühingute valdusettevőte.
8 töötajaga valdusettevőttena osutab ta tütarettevőtetele juhtimisteenuseid üldjuhtimise, raamatupidamise, ökonoomika, kaadriarvestuse, jne. alal.

AS Fortum Tartu (endise nimega AS Tartu Energia) asutati 7. veebruaril 2000.a. AS-i Kotka Energy Holding nime all Kotkan Energia Oy poolt eesmärgiga osaleda Tartu kaugküttesüsteemi ettevõtete aktsiate müügi enampakkumisel. Hiljem müüs Kotkan Energia Oy 20% oma osalusest   AS-s Kotka Energy Holding AS-le Giga. 29. septembril 2000.a.sőlmis Tartu linn AS-ga Kotka Energy Holding AS-i Tartu Keskkatlamaja aktsiate ostu-müügilepingu, millega kaasnes ka Tartu linna valduses olevate AS-i Tartu Jőujaam ja AS-i Anne Soojus aktsiate müük AS-ile Kotka Energy Holding.

Kõnesolevatest äriühingutest moodustati kontsern Tartu Energia, praeguse nimega Fortum Tartu. Kontsern Fortum Tartu koosneb neljast äriühingust:     AS Fortum Tartu - valdusettevõte; AS Tartu Keskkatlamaja - vőrguettevőtja ja klienditeenindaja; AS Anne Soojus - soojus- ja elektrienergia tootja; AS Tartu Jőujaam - kohaliku kütuse tootja ja varuja.

24. aprillil 2003.a. müüs Kotkan Energy Oy oma osaluse AS-s Tartu Energia, mille tulemusena 60% AS Tartu Energia aktsiatest kuuluvad Fortum Power and Heat Oy-le ja 40% AS-le Giga.

Ärinimi AS Fortum Tartu eksisteerib registrikandes alates 22.01.2004.a.