Fortumist ja AS-st Giga

Fortumist

Fortum on Pőhjamaade ja teiste Balti Ringi piirkondade juhtiv energeetikafirma, mille tegevusalad hõlmavad elektri, soojuse ja jahutuse tootmist, jaotamist ja müüki ning elektrijaamade ja teiste energiaettevõtete tööd ja hooldust. Fortumi peamisteks turgudeks on Põhja- ning Baltimaad, Venemaa, Poola ja India. Fortumi konkurentsivõime elektri- ja soojusenergia äris põhineb ülepõhjamaisel kontseptsioonil (pan-Nordic concept), mida iseloomustab kõrge tegevusefektiivsuse tase ja lai klientuur.
Fortumi aktsiad on noteeritud Nasaq Helsinki börsil

Aktsiaseltsist Giga

AS Giga on asutatud 1988. aastal väikeettevõttena. Eesmärgiks oli Tartu linnamajanduse arendamine söekatlamajade üleviimisel tsentraalsele küttele. Kogu oma eksisteerimise aja jooksul on AS Giga aktiivselt osalenud Tartu soojamajanduse arendamisel.

Alates 1990. aastast on AS-l Giga olnud eestvedav roll kõikides Tartu soojamajanduse arengutes, alates selle kaasaegsemaks ehitamisest Maailmapanga laenude abil kuni selle erastamisteni. Hetkel hõlmab AS Giga tootmispool  turbatootmise ettevalmistamist, soojamajandusele ehitus- ja transporditeenuse osutmist.

 AS-s Giga on 84 töötajat.

AS-i Giga omanikuks on üks inimene, selle nõukogu on kolmeliikmeline, juhatus üheliikmeline.