Fortum Tartu alandab soojuse hinda

Alates 1. jaanuarist 2017 langeb Tartus soojusenergia müügihind 51,05 EUR/MWh-lt 49,80 EUR/MWh-le.

Soojusenergia hinda mõjutavad kütuse hind, kaugküttevõrgu seisukord, võrku tehtud investeeringute suurus, tootmisseadmete vanus ja nende tõhusus ning tarbijate hulk.

Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots sõnab: "Meil on heameel teatada soojuse hinna langetamisest meie klientidele. Soojuse hinna alandamise peamisteks põhjusteks on langenud kohalike kütuste hinnad ning meie soov olla jätkuvalt turul konkurentidest soodsama ja mugavama kütteviisi pakkujad. Soodne soojuse hind koos kaugkütte teiste eelistega on võimaldanud Fortumi ettevõtetel käesoleval aastal liita kaugküttega juba rohkem kui sada uut klienti koguvõimsusega umbes 25 MW."

"Viimastel aastatel on olulise osa uutest kaugküttega liitujatest moodustanud lokaalsetest gaasikatlamajadest loobujad. Mugavuse ja hinna kõrval pole vähem oluline ka ohutuse aspekt. Kaugkütte korral on hoone puhas ning hoone tehnoruumides ei leidu tule ja kütuse kombinatsiooni, mis kütteseadmete valel käsitsemisel või hooldamata jätmisel võib olla ohtlik," lisas Külaots.

Fortum Tartu on rajanud tõhusa koostootmisjaama, mis kasutab elektri- ja soojusenergia tootmiseks kohalikke kütuseid - puitu ja turvast.  Üle 90 % Tartu kaugküttesoojusest on toodetud kohalikest kütustest, mille hinnad on olnud pikka aega väga stabiilsed. Tartu linna all olev umbes 170 km kaugküttetorustik on renoveeritud/asendatud uue torustikuga 75% ulatuses. Investeeringutega torustiku parendustöödesse jätkatakse. Puhas ja tõhus tootmine, väiksemad soojakaod ning kohalikud kütused on taganud tartlastele soodsa soojuse hinna ja puhtama õhu.

Lisainfo:

Margo Külaots
Fortum Tartu AS juhatuse esimees
margo.kylaots@fortumtartu.ee
+372 505 2986