AS Tartu Keskkatlamaja

AS Tartu Keskkatlamaja on Kontserni Fortum Tartu üks neljast äriühingust, 12 töötajaga vőrguettevőte, kelle pőhitegevuseks on soojusenergia edastamine ja müük. 
 

Teated
25.10.2017 - Fortum Tartu võitis "kaugkütte Oscari". Loe teadet.
11.10.2017 - Keskkonnauuringute Keskuse toel rajatakse uus kaugküttetorustik Tartu linnas Vahi tänavale eesmärgiga luua võimalus Vahi tänava ja Aruküla tee äärsetele kinnistutele liitumiseks kaugküttevõrguga. Projekti abikõlbulike kulude maksumus on 434 280 eurot. Projekti abikõlbulikkuse periood algab 20.02.2018 ja lõpeb 10.11.2018. Toetuse summaks on 168 000 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Vaata lisainfot KIK-i kodulehelt.

11.10.2017 - Keskkonnauuringute Keskuse toel uuendatakse kaugküttetorustikud Tartu linnas Puiestee tn 2e ja selle naaberkinnistutel. Projektiga likvideeritakse väga suurte võrgukadudega õhus paiknevad ebaefektiivsed avarii- ja tipukatalamajast väljuvad transiittorustikud ning ka naaberkinnistuid varustavad ebaefektiivsed õhus paiknevad soojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtadesas eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikega. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Korrastub linnaruum ja vähenevad kinnistuomanike kitsendused.

Projekti abikõlbulike kulude maksumus on 313 705 eurot. Projekti abikõlbulikkuse periood algas 01.09.2017 ja lõpeb 31.10.2018. Projekteerimistööd on kavandatud 2017/2018 talveks ja ehitus 2018 suvele. Toetuse summaks on 68 400 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Vaata lisainfot KIK-i kodulehelt.

Kõik uudised

Sisene e-teenindusse
Projektide kooskõlastamine
Tehniliste tingimuste avaldus
Soojusvõrguga liitumine
Taotlus projektdokumentatsiooni kooskõlastamiseks

AS Tartu Keskkatlamaja

Turu 18, 51014 Tartu
Tel: +372 733 7100
Faks: +372 733 7108
mail@fortumtartu.ee

Klienditeenindus

Tel: 733 7110; 733 7111
klienditeenindus@fortumtartu.ee

Avariiteenindus

Tel: 733 7120
remont@fortumtartu.ee