AS Tartu Keskkatlamaja

AS Tartu Keskkatlamaja on Kontserni Fortum Tartu üks neljast äriühingust, 12 töötajaga vőrguettevőte, kelle pőhitegevuseks on soojusenergia edastamine ja müük. 
 

Teated
30.01.2018 - Alates 1. jaanuarist 2018 on soojusenergia müügihind Tartu Keskkatlamaja lõpptarbijatele 48,90 EUR/MWh. Hinnale lisandub seadusega sätestatud käibemaks.
25.10.2017 - Fortum Tartu võitis "kaugkütte Oscari". Loe teadet.
11.10.2017 - Keskkonnauuringute Keskuse toel rajatakse uus kaugküttetorustik Tartu linnas Vahi tänavale eesmärgiga luua võimalus Vahi tänava ja Aruküla tee äärsetele kinnistutele liitumiseks kaugküttevõrguga. Projekti abikõlbulike kulude maksumus on 434 280 eurot. Projekti abikõlbulikkuse periood algab 20.02.2018 ja lõpeb 10.11.2018. Toetuse summaks on 168 000 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Ühtekuuluvusfondist. Vaata lisainfot KIK-i kodulehelt.

Kõik uudised

Sisene e-teenindusse
Projektide kooskõlastamine
Tehniliste tingimuste avaldus
Soojusvõrguga liitumine
Taotlus projektdokumentatsiooni kooskõlastamiseks

AS Tartu Keskkatlamaja

Turu 18, 51014 Tartu
Tel: +372 733 7100
mail@fortumtartu.ee

Klienditeenindus

Tel: 733 7110; 733 7111
klienditeenindus@fortumtartu.ee

Avariiteenindus

Tel: 733 7120
remont@fortumtartu.ee