Katlamajad

AS Anne Soojus opereerib Tartu linnas kuut suurt katlamaja (Anne, Ropka, Aardla, Tuglase, Tulbi ja Tarkoni), mis töötavad ühisesse võrku, ning väikekatlamajadega. Ettevõttele on iseloomulik võime töötada erinevatel kütustel, sealhulgas kohalikel kütustel nagu hakkepuit, saepuru, puidujäätmed ja freesturvas.

Anne katlamaja

Asukoht Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa (Annelinna lähistel)
Käikuandmine Järkude kaupa: 1983 ja 1995
Katlad

- 2×18 MW KV-GM-35/TF03 T.A. Saarinen OY keevkihtkatlad (kütuseks turvas, puidujäätmed, hakkepuit) + suitsugaaside pesur kuni 5 MW
- reservkatel 30 MW PT-VM-30M-4 Dorogobuzi (kütuseks gaas)
- kriisireservkatel 30 MW PT-VM-30M-4 Dorogobuzi (kütuseks gaas)

Lisainfo Ettevõtte üks põhikatlamajadest, töötab 2/3 päevadest aastas. Rekonstrueeritud 1994-95 Ahlström OY poolt. Tootmisprotsess täisautomaatne, arvutitega juhitav. Keevkihtkateldega on võimalik põletada hakkepuitu, saepuru, puidujäätmeid ja freesturvast, mis tagab suure paindlikkuse ja head majanduslikud näitajad.

Ropka katlamaja

Asukoht Ringtee 8, Tartu
Käikuandmine 2014
Katlad 2×37 MW Noviter WT40 MW Power (kütuseks gaas)
Lisainfo Ettevõtte tipukatlamaja, töötab 4-5 kuud aastas, katab talvist tipukoormust. Tehnoloogiliselt moodne, ettevõttele väga oluline katlamaja arenevas Ropka tööstuspiirkonnas. Kütuseks maagaas, vedelkütuse põletamise võimalusega.

Aardla katlamaja

Asukoht Aardla 113, Tartu
Käikuandmine 2009
Katlad 1x7 MW Danstocker VP nr.16.10.5000 (kütuseks puiduhake)
Töötajaid 8
Lisainfo Tööperiood on põhiliselt septembrist aprillini. Tootmisseaded on rekonstrueeritud 2009.a.Tamult AS poolt. Tootmisprotsess on arvutitega juhitav.

Tuglase katlamaja

Asukoht Vaksali 51, Tartu.
Käikuandmine Järkude kaupa: 1977, 1999, 2007
Katlad 7,0 MW DKVR 10-13 Biiski (kütus gaas),
7,0 MW Högfors 44-10T/h Ahlström OY (kütuseks gaas/õli)
3x1,3 MW GT-523 De Detrich Thermique (kütuseks gaas)

Tulbi katlamaja

Asukoht Tulbi 12, Tartu.
Käikuandmine Rekonstrueeritud 2016/2017 AS Napal poolt
Katlad 2×15 MW DE 25-13/14, Biiski tehas (kütuseks gaas)
Lisainfo Ettevõtte üks tipukatlamajadest, töötab 4-5 kuud aastas, katab talvist suurkoormust. Eakate kateldega, kuid tehnoloogiliselt kaasajastatud ettevõttele väga oluline katlamaja arenevas Tammelinna-Veeriku piirkonnas.

Tarkoni katlamaja

Asukoht Puiestee 2e, Tartu
Käikuandmine 1988
Katlad 2×3,5 MW REV 3000, THERMAX (kütuseks gaas)

Väikekatlamajad

Asukoht Lai 32
Lisainfo kütuseks gaas