Üldinformatsioon

AS Tartu Keskkatlamaja on tegutsenud soojusenergia tootjana ja müüjana juba üle 30 aasta. 1967. aastal Tartu linna poolt loodud soojusenergiat tootev ja müüv munitsipaalettevõte reorganiseeriti 1996. aastal aktsiaseltsiks, mille kõik aktsiad kuulusid Tartu Linnale. Septembris 2000.a. müüs Tartu linn AS Tartu Keskkatlamaja aktsiad AS-le Kotkan Energy Holding, hilisema nimega AS Tartu Energia.

Tänaseks on AS Tartu Keskkatlamaja Kontserni Fortum Tartu (endine Tartu Energia) üks neljast äriühingust, 13 töötajaga vőrguettevőte, kelle pőhitegevuseks on soojusenergia edastamine ja müük.
AS Tartu Keskkatlamaja 1648 lepingulist klienti tarbivad aastas umbes 491 000 MWh soojusenergiat.

AS Tartu Keskkatlamaja kliendid võib jagada kolme gruppi:

AS Tartu Keskkatlamaja eripära, vőrreldes teiste soojusenergia müüjatega Eestimaal, on see, et 60% aastas müüdavast soojusenergiast on toodetud niinimetatud rohelise kütuse ehk biokütuste baasil. Soojusenergiat ostab AS Tartu Keskkatlamaja kontserni kuuluvalt AS-lt Anne Soojus. Biokütuste ligi 10-aastane kasutamine on oluliselt vähendanud keskkonda paiskuvate kasvuhoonegaaside hulka. Suunatud keskkonnateadliku tegevusega on AS Tartu Keskkatlamaja hoidnud Tartu linna ja selle lähiümbruse sissehingatava őhu puhtamana.

Soojustrassidega, mille kogupikkus on 175 km (seisuga detsember 2016. a.), on varustatud enamus Tartu linnaosadest.

AS Tartu Keskkatlamaja peamised töösuunad:

  1. Soojusvõrgu töökindluse tõstmine, soojusvarustuse katkestuste arvu ja kestvuse minimaliseerimine;
  2. Soojus- ja veekadude vähendamine;
  3. Klientide teeninduskvaliteedi tõstmine.