KIK toetab Puiestee 2e katlamaja rekonstrueerimist

AS Anne Soojus rekonstrueerib vana Puiestee 2e katlamaja. Vana katlamaja oli ehitatud umbes 40 aastat tagasi ja oli täielikult amortiseerunud. Uus rajatav katlamaja võimusega 15 MW hakkab kütusena kasutama maagaasi. Fortum Tartu kasutab maagaasi valdavalt ainult tipu- ja reservkütusena, moodustades üksnes 5-8% kogu Tartu kaugkütte aastasest kütuse vajadusest. Põhiline osa soojusest toodetakse kohalikest kütustest – metsa- ja raiejäätmetest ning turbast.

Uus tipu- ja reservkatlamaja on osa kogu Tartu linna hõlmavast soojusvarustuse süsteemist. Selle roll on tõsta varustuskindlust Raadi-Kruusamäe linnaosas. Peale katlamaja kasutusele võttu on võimalik tagada piirkonna soojusvarustus ka ajal, mil piirkonda kesklinnaga ühendaval torustikul tehakse hooldus- ja remonttöid. Lisaks hakkab katlamaja töötama suure pakase korral, mil soojuse tarbimine on kõige suurem. Uus katlamaja aitab kokku hoida kütuselt, samuti hooldus- ja remondikuludelt.

Puiestee 2e katlamaja ehituse eelarve on 0,84 MEUR, mida KIK toetab 0,2 MEUR-ga. Toetusmeedet rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekti periood: 01.09.2017-01.03.2019.

Vaata lisainfot KIK-i kodulehelt.