Meie kaugküttesüsteem pälvis märgise “Tõhus kaugküte”

22. mail 2018 tunnustas Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing Fortum Tartu kaugküttesüsteemi tõhusa kaugkütte märgisega.

Kaugküttesüsteem vastab märgise “Tõhus kaugküte” tingimustele, kui selles tarbitav soojus vastab Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele: “Tõhus kaugküte ja  -jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”

Märgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ning taastuvenergia või koostootmise osa võrgu kaudu edastatavas soojuses. Ettevalmistamisel oleva uue Euroopa Liidu Taastuvenergia direktiivi kohaselt peavad kaugkütte võrguettevõtted hakkama tarbijaid teavitama soojuse tootmisel kasutatavatest kütustest ja süsteemi tõhususest. Direktiivi kohaselt peab olema tarbijatel õigus lahkuda ebatõhusatest süsteemidest. Märgis on hea võimalus tarbijate teavitamiseks kaugküttesüsteemi tõhususest.

Tartu kaugküttesüsteem on aastatega muutunud nõukogudeaegsest ebatõhusast kaugküttesüsteemist jätkusuutlikuks ning tõhusaks kaugkütte ja -jahutussüsteemiks. Suurimaks investeeringuks on olnud 2009. aastal rajatud bio- ja kohalikel kütustel põhinev koostootmisjaam Tartu külje alla Luunjasse. Tänaseks päevaks toimib Tartu linna kaugküttevõrk kui energiaakumulaator, kuhu lisaks elektritootmise jääksoojusele suunatakse ka veel trükikoja ning kaugjahutuse jääksoojus. Investeeritud on kaugküttetorustikesse, millest ca 80% on uuendatud isoleeritud torustikuga.

Arendustööd ja investeeringud aga jätkuvad, et muuta Tartu kaugkütte- ja jahutussüsteemi veelgi tõhusamaks ning ühendada omavahel erinevaid puhta energia lahendusi, mis teineteist täiendavad. Tuleviku tehnoloogiad on soojuse salvestamine, päikeseenergiast tekkiva soojuse ärakasutamine, madalatemperatuurilised võrgud jms. Ja seda kõike selleks, et muuta Tartu linna veelgi puhtamaks ning paremaks paigaks, kus elada.