KIK-i toetus kaugküttetorustike uuendamiseks Anne-Jaama tn

SA Keskkonnainvesteeringute  Keskuse (KIK)  toel uuendame kaugküttetorustikud Tartu linnas Anne tn 80 – Jaama tn 173.

Projektiga likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites ja hoonete keldrites paiknevad ebaefektiivsed avariiohtlikud transiittsoojustorustikud. Need asendatakse uutes asukohtadesas hoonetevälistena eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikega. Vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Elimineeritakse kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.

Projekti abikõlbulikkuse periood on 06.08.2018 kuni 31.07.2020. Projekteerimistööd on kavandatud 2018 suveks ja ehitus ajavahemikku 2018 sügis kuni 2019 sügis.
Toetuse summaks on 153 200 eurot. Toetusmeedet rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. SA KIK juhatuse otsus 11.06.2018.

Vaata lisainfot KIK-i kodulehelt.