Me langetame soojuse müügihinda

Alates 1. jaanuarist 2019 langeb Tartus soojuse müügihind 48,90 €/MWh-lt 48,50 EUR/MWh-le. Hinnale lisandub käibemaks.

Viimasel kolmel aastal on soojuse hind Tartus langenud kokku ca 9% (53,35 EUR/MWh-lt 48,50 EUR/MWh-le). Soojuse hinda mõjutavad kütuse hind, kaugküttevõrgu seisukord, võrku tehtud investeeringute suurus, tootmisseadmete vanus ja nende tõhusus ning tarbijate hulk.

Margo Külaots, Fortum Tartu juhatuse esimees sõnab: “Meil on heameel teatada soojuse müügihinna langetamisest meie klientidele ja tarbijatele. Kuigi energia tootmiseks vajalike kütuste hinnad on viimasel ajal tõusnud ning enamik Eesti kaugkütteettevõtjaid on juba tõstnud soojuse hinda, siis meil võimaldab Tartus jätkuv uute klientide liitumine hinda hoopiski alandada. Soodne soojuse hind koos kaugkütte teiste eelistega on viimase paari aasta jooksul toonud Fortumile Tartus ja Pärnus kokku umbes 300 uut klienti, mis on väga positiivne trend. Pärnus on kaugkütte tarbijate arv väiksem kui Tartus ja seal me hinda ei langeta ega ka tõsta, hind jääb meie Pärnu klientidele samaks.”

“Viimastel aastatel on olulise osa uutest kaugküttega liitujatest moodustanud lokaalsetest gaasikatlamajadest loobujad. Mugavuse ja hinna kõrval pole vähem oluline ka ohutuse aspekt. Kaugkütte korral on hoone puhas ning hoone tehnoruumides ei leidu tule ja kütuse kombinatsiooni, mis kütteseadmete valel käsitsemisel või hooldamata jätmisel võib olla ohtlik,” lisas Külaots.

Fortum Tartu rajas pea 10 aastat tagasi Tartu külje alla Luunjasse tõhusa koostootmisjaama, mis kasutab elektri- ja soojusenergia tootmiseks kohalikke kütuseid – puitu ja turvast.  Üle 90 % Tartu kaugküttesoojusest on toodetud kohalikest kütustest. Samuti kasutab Tartu kaugküte jahutusseadmete ja tööstuse jääksoojust. Tartu linna all olev umbes 180 km kaugküttetorustik on renoveeritud/asendatud uue torustikuga ca 82% ulatuses. Investeeringutega torustiku parendustöödesse jätkatakse.

Puhas ja tõhus tootmine, väiksemad soojakaod, tarbijate jätkuv kasv, kohalikud kütused ning tööstuse jääksoojuse kasutamine on taganud tartlastele soodsa soojuse hinna ja puhtama õhu. Viimase 10 aastaga on tartlased võrreldes gaasiga kütmisega säästnud ca 10 miljonit eurot aastas.

Lisainfo:

Margo Külaots, Fortum Tartu juhatuse esimees,+372 505 2986