KIK-i toetusprojektid 2020. aastal

   

SA Keskkonnainvesteeringute  Keskuse (KIK)  toel uuendame 2020. aastal kaugküttetorustikud Tartu linnas vastavalt projektidele:

SA KIK juhatuse otsus 02.01.2020 nr 1-25/13, toetuse maksimaalne summa summa kuni 129 800 eur.

SA KIK juhatuse otsus 02.01.2020 nr 1-25/7, toetuse maksimaalne summa kuni 81 800 eur.

SA KIK juhatuse otsus 07.01.2020 nr 1-25/27, toetuse maksimaalne summa kuni 55 800 eur.

Projektidega likvideeritakse suurte võrgukadudega betoonkanalites ja hoonete keldrites paiknevad ebaefektiivsed avariiohtlikud soojustorustikud. Need asendatakse, osaliselt uutes asukohtades, hooneteväliste eelisoleeritud maa-aluste soojustorustikega.

Uute soojustorustikega vähenevad tootmissüsteemides kasutatavad kütustekogused ja seeläbi ka õhusaaste. Elimineeritakse kuumaveekahjustuste risk inimeste tervisele ja varale hoonete keldrites.

Ehitustööd teostatakse 2020. aasta jooksul. Toetusmeedet rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.