Meie kaugjahutuspiirkonnad pälvisid märgise “Tõhus kaugjahutus”

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tunnustas Fortum Tartu kaugjahutuspiirkondi – Kesklinna ja Aardla – tõhusa kaugjahutuse märgisega.

“Tõhus kaugjahutus” tunnustatud energiavõrk vastab EL energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele:

Tõhus kaugküte ja –jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”