Arveldus

Kuidas toimub soojusenergia eest tasumine?

Soojusenergiat mõõdetakse soojusmõõturiga, mis koosneb kolmest seadmest:

Veekuluarvestist, mis registreerib maja soojussõlme ajaühikus läbinud veehulga

Kahest temperatuuri andurist, üks pealevoolavale veele ja teine tagastuvale veele

Arvestiplokist, mis arvestab kokku soojusenergia

Q=1,163*10-3*L(T1-T2)

Q kasutatud soojusenergia hulk (MWh)
L soojussõlme läbinud trassivee hulk (m3)
T1 majja (soojussõlme) siseneva vee temperatuur soojustrassis (°C)
T2 majast (soojussõlmest) tagastuva vee temperatuur soojustrassis (°C)

Soojusmõõtur on paigaldatud maja soojussõlme nii, et nii hoone kütmiseks kulunud soojus kui ka sooja vee tegemiseks kulunud soojus mõõdetakse ühe ja sama mõõturiga.

Mille alusel esitatakse kliendile arve?

Maja esindaja teatab iga kuu lõpus AS Tartu Keskkatlamaja klienditeenindusele arvestiplokilt megavatt-tundide näidu, veekuluarvesti näidu ja eelmisel kuul kulunud töötunnid. Viimased on vajalikud selleks, et kontrollida megavatt-tundide õigsust. Klienditeeninduses sisestatakse esitatud näit andmebaasi. Soojusenergia kulu kuu kohta saadakse esitatud näidu ja eelmisel kuul esitatud näidu vahest. Kui soojussõlme on lisatud kauglugemisarvesti, toimub näidute lugemine automaatselt meie andmebaasi.

Meie poolt esitatud arve on kuus kulunud megavatt-tundide kohta. Meie klienditeenindus ei teosta soojusenergia jagamist maja ruutmeetritele ega ka eraldi kulunud sooja vee kuupmeetrite arvestust. Meie poolt esitatud arve jagamise korterite või allüürnike vahel teostab maja valdaja.

Kuidas toimub jahutusenergia eest tasumine?

Jahutusenerigat mõõdetakse jahutusenergiaarvestiga. Arveldamine toimub üks kord kuus kuu viimasel päeval loetud jahutusenergiaarvesti näitude alusel.

Arveldada on võimalik

Aadressil Sõbra 54/1 asuvas AS-i Tartu Keskkatlamaja klienditeeninduses.

Swedbank EE242200001120139465

SEB Pank EE781010152000251001

Makseid AS-ile Tartu Keskkatlamaja on võimalik teostada nii Swedbanki kui ka SEB Panga otsekorralduslepingute abil.

Panga otsekorraldus – see on võimalus kokku hoida aega ja raha. Tasudes igakuiseid makseid otsekorraldusega ei pea sa arve tasumiseks seisma järjekorras, sest arve maksab ennast ise sinu poolt määratud kuupäeval vastavalt arvel näidatud summale. Otsekorralduslepingu sõlmimine on tasuta, samuti ei võeta teenustasu automaatsete tehingute eest, mis kantakse su pangakontolt vastavalt otsekorralduslepingule AS-ile Tartu Keskkatlamaja.

Kui sul tekib küsimusi seoses meie poolt esitatud arvega, võta ühendust meie klienditeenindusega:

733 7110

733 7111

Elektri võrguteenuse eest tasumine

Vaata meie elektrimüügi tingimusi:

Arveldada on võimalik nii sularahas, pangaülekandega, kui ka otsekorralduse teel.