Kütusesegu ja CO2 heide

Soojuse tootmiseks kasutatud kütused (2021):

Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets.
Taastuv-kütused 71,3% 65,2% 81% 96,2%
Taastumatud kütused 28,7% 34,8% 19% 3,8 %

 

Soojuse tootmiseks kasutatud keskmised kütuste osakaalud (2020) 

Kütus Osakaal (%)
Biokütus 63,75
Pesur 14,67
Jääksoojus 0,14
Turvas ja maagaas 21,44

CO2 heitkogus (2020)

 

CO2  1 MWh müüdud soojusenergia kohta  = 0,095509 tCO2/MWh