Soojussõlm & vajalikud tegevused suveks

Mis seade on soojussõlm?

Kaasaegne automaatjuhtimisega soojussõlm on seade ökonoomseks hoone kütmiseks ning ventilatsiooni, sooja tarbevee ja muude tarbimissüsteemide soojuskandja parameetrite kujundamiseks.

Soojussõlm eraldab soojusvahetite abil tarbimiskoha sisesüsteemid kaugküttevõrgust, tagades:

 • tarbijaseadmete ohutu kasutamise;
 • avariiliste võrgukatkestuste korral hoone küttesüsteemi mittetühjenemise;
 • kaugküttesüsteemi kaudu õhu sattumise küttesüsteemi;
 • küttesüsteemide täpsema reguleerimise.

Investeering kaasaegsesse soojussõlme annab võimaluse:

 • juhtida küttesüsteeme vastavalt tarbija soovidele;
 • säästa energiat;
 • juhtida tarbijaseadmeid sõltumata asukohast.

Investeering kaasaegsesse soojussõlme on lühikese tasuvusajaga.

Kaugküttesse lülitatud hoone soojussõlme koosseisu kuuluvad (näiteks):

 • küttevee soojusvaheti;
 • soojusvaheti sooja tarbevee tootmiseks;
 • küttevee ringluspump;
 • sooja vee ringluspump;
 • küttevee regulaator koos vee, õhu (ja ruumide) temperatuurianduritega ning kellaga;
 • sooja vee regulaator koos kellaga;
 • küttevee segamissõlm (regulaatori poolt juhitav ventiil);
 • sooja vee segamissõlm (regulaatori poolt juhitav ventiil);
 • sulgarmatuur;
 • tagasilöögiklapid;
 • sooja vee mõõtja sooja tarbeveega soojussõlmes.

Vajalikud tegevused enne kütte sisselülitamist

 • Teostada soojussõlme surveproov rõhuga 10 bar (igal aastal). Surveproovi teostamise kohta vormistatakse akt, millele kirjutavad alla teostaja ja tellija esindaja. Akti koopia esitatakse AS Tartu Keskkatlamaja klienditeenindusele.
 • Teostada küttesüsteemi hüdropneumaatiline läbipesu (iga kahe aasta järel). Läbipesu võivad teostada ettevõtjad, kelle registreeritud tegevusalaks on sanitaartehnilised tööd. Läbipesu teostamise kohta vormistatakse akt, millele kirjutavad alla teostaja ja tellija esindaja. Akti koopia esitatakse AS Tartu Keskkatlamaja klienditeenindusele. Läbipesu teostamise aeg tuleb teatada ka AS Tartu Keskkatlamaja kliendihaldurile vähemalt 5 tööpäeva ette, et oleks võimalik tööde teostamist valikuliselt kontrollida*.
 • Teostada küttesüsteemi surveproov rõhuga 7 bar (igal aastal). Surveproovi võivad teostada ettevõtjad, kelle registreeritud tegevusalaks on sanitaartehnilised tööd. Surveproovi teostamise kohta vormistatakse akt, millele kirjutavad alla teostaja ja tellija esindaja. Akti koopia esitatakse AS Tartu Keskkatlamaja klienditeenindusele. Survestamise teostamise aeg tuleb teatada ka AS Tartu Keskkatlamaja kliendihaldurile vähemalt 5 tööpäeva ette, et oleks võimalik tööde teostamist valikuliselt kontrollida*.
 • Vastavalt vajadusele pesta läbi või puhastada mehhaaniliselt sooja vee soojusvahetid (vanematel süsteemidel nn. toruboilerid) Pärast puhastamist teostada seadme surveproov rõhul 10 bar.
 • Korrastada manomeetrid, termomeetrid ja automaatikaseadmed.

 • Puhastada filtrid (mudakogujad).

 • Vajalike seadmete olemasolu korral teostada küttesüsteemi tasakaalustamine.

 • Korrastada soojussőlme ruum(id) (valgustus, kanalisatsioon, olmekahjurite tõrje).

Rikete ja avariide kiiremaks likvideerimiseks on soovitav anda üks soojussõlme võtmete  komplekt AS Tartu Keskkatlamajale.

*AS Tartu Keskkatlamaja ei nõua kinnise (soojusvahetiga) küttesüsteemi survestamist ja läbipesu, kui küttesüsteemi täide on lahendatud tarbeveelt vői soojusvõrgust läbi veemõõtja. Survestamine ja läbipesu on soovitav pärast ruumi remonte, ümberehitusi, seadmete väljavahetamist, jms.