Küpsistepoliitika

Küpsised ja privaatsus

Me kasutame küpsiseid, mis muudavad meie kodulehe kasutamise paremaks, näitavad Sulle huvipakkuvat sisu ning tagavad meie teenuste turvalisuse.

Me kasutame oma kodulehel küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid (nt mobiiliseadme identifikaatorid või veebimajakad). Kuid mitte kunagi viisil, mis ohustaks Sinu privaatsust.

Tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR 2016), on kogutud või töödeldud andmete kontroller Fortum Corporation ja selle tütarettevõtted.

Küpsiste haldamine meie kodulehel

Rangelt vajalikud küpsised on meie kodulehel alati vaikimisi aktiivsed. Need küpsised on vajalikud kodulehe toimimiseks. Teised küpsised on samuti vaikimisi seatud aktiivseks, kuid Sul on võimalik neid sätteid muuta küpsiste haldamise lehel “Küpsiste sätted”.

Me austame Sinu eelistusi küpsiste kasutamise kohta. Sul on võimalik blokeerida küpsiste kasutamine (välja arvatud rangelt vajalikud küpsised), kuid Sa peaksid teadma, et kui Sa blokeerid mingit tüüpi küpsised, ei pruugi meie kodulehel kõik funktsioonid töötada.

Meie kodulehti skaneeritakse regulaarselt küpsiste skaneerimise vahendiga. Sellega me tagame, et kasutatud küpsiste nimekiri oleks alati vastavuses tegelikkusega. Küpsiste nimekiri on saadaval küpsiste haldamise lehel “Küpsiste sätted”.

Esimese osapoole küpsised (first-party cookies) ja teised vahendid, mida meie kodulehel kasutatakse

 • Küpsised (Cookies) on väikesemahulised tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja brauserisse ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Iga küpsis sisaldab anonüümset unikaalset identifikaatorit, mis võimaldab ära tunda kasutaja ja lugeda unikaalseid külastajaid kodulehel. Ainult server, mis on saatnud küpsise, saab seda lugeda ja kasutada.
 • JavaScript on programmeerimiskeel, mida kasutatakse interaktiivsete funktsioonide loomiseks või kodulehe külastajate andmete kogumiseks.
 • Kohalike salvestamistehnoloogiate, nagu nt Flash-küpsised ja/või HTML5, abil saavad veebirakendused salvestada andmeid kasutajate brauseritesse, et registreerida teatud tegevusi või sätteid.
 • Veebimajakad – meie koduleht kasutab veebimajakaid ja/või pikselmärgiseid. Need aitavad üle kanda andmeid kasutaja seadmest meie serverisse. Veebimajakas on elektrooniline pilt, nn ühepiksline (1×1) ehk läbipaistev GIF. Veebimajakad võivad külastaja arvutis ära tunda teatud liiki teavet (nt külastaja küpsise number, lehekülje vaatamise kuupäev ja kellaaeg ning selle lehe kirjeldus, kus veebimajakas asub).
 • Mobiili identifikaatorid – meie mobiilirakendused sisaldavad unikaalseid identifikaatoreid, mis aitavad meil kasutajaid identifitseerida.
 • Serveri logid – kui kasutaja siseneb meie iseteeninduslehele, siis kasutaja veebilehitseja poolt saadetud andmed salvestatakse automaatselt meie serverisse. Logifail sisaldab tavaliselt kasutaja IP-aadressi, veebilehitseja tüüpi ja keele sätteid, külastusaega, veebilehitseja akna suurust ning küpsiseid veebilehitseja identifitseerimiseks.

Pane tähele, et kasutajat ei ole võimalik tuvastada ainult küpsiste vahendusel ning teenused ei saa teada, nt kasutaja nime või e-posti aadressi, juhul kui kasutaja ei ole neid teenuse pakkumiseks jaganud. Kui külastaja on registreeritud meie digiteenuste kasutajaks, saame need andmed omavahel kokku viia.  

Kolmanda osapoole küpsised (third-party cookies) ja pluginad meie teenustes

Esimese osapoole küpsised on kodulehele seatud meie poolt. Lisaks neile võivad meie teenused sisaldada kolmanda osapoole küpsiseid. Need võivad olla lisatud reklaamivõrgustike, analüüsipakkujate, sotsiaalmeedia teenusepakkujate vms poolt.

Me kasutame rakendusi nagu Google Analytics oma kodulehe ja teenuste jälgimiseks. Küpsistesse salvestatud andmed, mida kasutavad Google’i rakendused (nt IP-aadressid) võidakse saata ka Google serveritesse üle maailma. Selle tõttu võivad andmed liikuda välja kasutaja elukohariigist. Google kasutab neid andmeid analüüsimiseks, kuidas kasutajad sirvivad kodulehe sisu ja koostavad kokkuvõtvaid aruandeid kodulehtede kasutamise kohta. Google koostab ka aruandeid kodulehtedel pakutavate teenuste kasutamise kohta ja koostab statistikat interneti kasutamise kohta. Google saab andmeid kasutada ka, et kohandada kasutajatele näidatud reklaamide sisu nende sirvimisajaloo alusel. Lisaks võib Google avaldada andmed kolmandatele isikutele, kui see on nõutav vastavalt seadustele, või kui Google on andnud kolmandatele isikutele andmete töötlemise tellimuse. Google ei lingi kunagi kasutaja IP-aadresse Google’i poolt salvestatud teiste andmetega.

Meie teenused võivad sisaldada ka sotsiaalmeedia pluginaid, nagu Facebook-i  ja/või Twitter-i “Like” nupp ning jagamisnupud. Kuigi sotsiaalmeedia pluginad on paigaldatud meie kodulehele, tuleb vastav sisu otse teenusepakkujatelt. Sotsiaalmeedia pluginad tunnevad ära, kui kasutaja on sisse loginud vastavasse keskkonda ning suudavad vastavalt kohandada näidatavat sisu. Sotsiaalmeedia teenusepakkujad saavad koguda kasutaja külastuse andmeid vastavalt oma kehtivatele privaatsuseeskirjadele. Sotsiaalmeedia teenusepakkujad ei avalda kogutud andmeid Fortumile, välja arvatud juhul, kui kasutaja on selleks andnud selgesõnalise nõusoleku.

Küpsised kolmanda osapoole kodulehtedel

Lisaks sellele, et me kasutame küpsiseid oma veebilehel, võime me neid kasutada ka kolmanda osapoole veebilehtedel, et pakkuda kasutajatele suunatud reklaame. Neid küpsiseid kasutatakse suunatud reklaamide tegemiseks kasutaja brauseri ajaloo või muude faktorite alusel. See võimaldab suunata kasutajatele just neile huvipakkuva sisuga reklaame. Me võime ka kasutada käitumispõhiseid andmeid, mis on kogutud kolmanda osapoole kodulehtede suunatud reklaamide kaudu.

Küpsiste kasutamise eesmärgid

Me kasutame oma kodulehel küpsiseid selle sisu ja reklaamide kohandamiseks sinu vajadustele, sotsiaalmeedia funktsioonide toetamiseks ning veebiliikluse analüüsimiseks. Küpsiste kasutamise eesmärgid võivad muutuda vastavalt sellele, kui oma teenuseid uuendame või muudame. Üldiselt meie kodulehel kasutavad küpsised jagunevad:

 • Rangelt vajalikud küpsised – need küpsised on kodulehe toimimiseks hädavajalikud, mistõttu ei saa neid välja lülitada. Tavaliselt on need küpsised paigaldatud Sinu tegevustele reageerimiseks ja vastamiseks – näiteks Sinu privaatsuseelistuste määramiseks, sisselogimiseks või vormide täitmiseks. Sul on võimalik seadistada oma veebilehitseja neid küpsiseid tõkestama või Sind nendest teavitama, kuid seda tehes võib juhtuda, et mõned kodulehe funktsioonid lakkavad töötamast või ei saa neid kasutada. Need küpsised ei salvesta isikut tuvastada võimaldavaid andmeid.
 • Jõudlusküpsised – nende küpsiste abil saame loendada kodulehe külastuste arvu ja koguda teavet veebiliikluse kohta, mis võimaldab meil omakorda mõõta ja täiustada oma kodulehe toimimist. Samuti aitavad need küpsised meil mõista, millised on meie kodulehe kõige enam ja vähem populaarsed alamlehed ning näha, kuidas külastajad meie lehel navigeerivad. Jõudlusküpsiste abil kogutud teavet kasutatakse koondatud kujul ning seega anonüümselt. Nende küpsiste tõkestamisel ei saa me teada, millal oled meie kodulehte külastanud ega jälgida selle toimimist.
 • Funktsionaalsusküpsised – need küpsised parandavad kodulehe funktsionaalsust ja kohandumist Sinu vajadustele. Need võivad olla paigaldatud meie või kolmanda osapoole poolt, kelle teenused oleme oma kodulehele lisanud. Funktsionaalsusküpsiste kasutamise tõkestamise korral ei pruugi mõned või kõik viidatud teenused õigesti toimida.
 • Reklaamiküpsised –  need küpsised võivad olla paigaldatud meie kodulehele meie reklaampartnerite poolt. Neid kasutatakse Sinu huvide profiili loomiseks ja seeläbi teistel veebilehtedel Sulle huvipakkuvamate reklaamide kuvamiseks. Reklaamiküpsised ei salvesta otseselt isiklikku teavet, kuid need suudavad identifitseerida Sinu brauseri ja seadme. Nende küpsiste keelamine vähendab Sulle suunatud reklaami kuvamist.
 • Sotsiaalmeedia küpsised – need küpsised on paigaldatud erinevate sotsiaalmeedia teenuste poolt, mille oleme lisanud oma kodulehele võimaldamaks jagada Sul meie lehe sisu oma sõprade ja võrgustikega. Need on võimelised jälgima Sinu brauseri tegevusi erinevatel veebilehtedel ning looma Sinu huvide profiili. See võib omakorda mõjutada sisu ja sõnumeid, mida näed teistel veebilehtedel, mida külastad. Sotsiaalmeedia küpsiste tõkestamisel ei pruugi Sul olla võimalik näha või kasutada vastavaid jagamise võimalusi ja tööriistu.

Kellel on ligipääs kogutud andmetele?

Lisaks Fortumile, on ligipääs ka meie IT- ja analüüsiteenuste partneritel. Kolmandate osapoolte teenused ja pluginad andmete kogumisel teevad seda vastavalt oma privaatsuseeskirjadele.

Küpsiste aegumistähtaeg

Me kasutame seansiküpsiseid, mis aeguvad sel hetkel, kui kasutaja sulgeb oma brauseri. Lisaks kasutame me ka püsiküpsiseid, mis jäävad kasutaja seadmesse teatud perioodiks või kui kasutaja need ise kustutab. Püsiküpsiste aegumine on vahemikus mõni kuu kuni mõni aasta.

Küpsistega seotud päringud

Kõik küpsistega seotud päringud, palume esitada Fortumi õigusosakonda:

Fortum Corporation, Legal Affairs, PL 100, 00048 FORTUM, attn. Ms. Anni Savelius; tel. +358 10 4511