Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus asub meie strateegia keskmes. Meie visioon puhtama maailma heaks peegeldab meie ambitsioone juhtida muutusi madala süsiniksisaldusega energiasüsteemi ja optimaalsema ressursitõhususe poole. Jätkusuutliku ja säästliku Eesti rajamisel saame me osaleda oma innovatiivse majandustegevuse kaudu. Sellel teekonnal me tahame kaasata oma kliente ning kogu ühiskonda. Koos meie sidusrühmadega oleme me määratlenud ka oma jätkusuutlikkuse vastutusvaldkonnad nii majanduslikud, sotsiaalsed kui ka keskkonnaalased.

Kaasaegne tehnoloogia ja taastuvenergia

Oleme investeerinud kaasaegsesse, tõhusasse ning biokütustel põhinevasse soojuse ja elektri koostootmisjaama. Oleme maksimeerinud just kohalike kütuste kasutamist ning tõhustanud nende kasutamise efektiivsust elektri ja soojuse koostootmisjaama opereerimisel. Meie juba ligi 10-aastane biokütuste kasutamine ja kõrge efektiivsus on oluliselt vähendanud keskkonda paiskuvate kasvuhoonegaaside hulka, taganud Tartus puhtama õhu ning tarbijatele soodsa kaugküttehinna.

Innovatiivsus

Oleme olnud kaugjahutuse teerajajaks Eestis kui ka kogu Baltikumis – meie töötajad on Eestis toonud turule uue kliendisõbraliku toote – jahutuse, mis hoiab hoonete sisekliima korras suuri mürarikkaid jahutusseadmeid vajamata ja mis on kliendile ligi kolmandiku võrra odavam kui jahutus lokaalsete jahutusseadmetega.

Meie toetame

Toetame Tartu linna ambitsiooni vähendada oma ökoloogilist jalajälge elanike keskkonnateadlikuma käitumise, taastuvenergia kasutamise ja kaasaegse tehnoloogia rakendamise kaudu ja osaleme sellel teel Targa Tartu SmartEnCity projektis. Esimeseks koostööprojektiks oli päikesepaneelide paigaldamine Kesklinna kaugjahutusjaamale, mis juba esimese töönädalaga tootis 370 kWh energiat ning hoidis kokku ligi 146 kg CO2 emissioone. Läbi nutikate lahenduste klientidele toodete pakkumine nagu seda on päikesest ja jõeveest külma ja külmast omakorda soojuse pakkumist – see peegeldabki tänapäeva energeetikaettevõtete ülesannet – kasuta ära kogu energia, mis tekib ja ära raiska seda! Panustame Tartu kultuuri ja sporti. Toetame Tartu linna päeva toimumist ning Tartu Bigbank võrkpallureid.

Close up of Business people shaking hands, finishing up meeting, business etiquette, congratulation, merger and acquisition concept

Seadusandlus

Tingimused meie heade eesmärkide saavutamiseks sõltuvad suuresti ka meie riigi seadusandlusest. Nii peaks kaugkütteseadus edendama kaugküttesektori arengut, investeeringuid kaasaegsetesse tehnoloogiatesse ning tagama tarbijatele ja ettevõttele kindlustunde ja stabiilsuse. Elektrituruseadus omakorda peaks kindlustama järjepidevuse taastuvenergia investeeringutesse ja näitama selget suunda, kuhu Eesti energeetikasektor on muutuvas maailmas liikumas.