Meie ettevõte

Kontsern Fortum Tartu

Fortum Tartu on Tartu linnas tegutsev 69 töötajaga energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütte- ja jahutusteenuse osutamine. Põhitegevuse toetamiseks tegeleme ka kohalike kütuste tootmise ja varumisega. Me teeme seda puhtama Tartu heaks – kasutame taastuvkütuseid ja kaasaegseid tootmisseadmeid energia tootmisel, panustame energiatõhususse, varustuskindlusesse, jätkusuutlikkusse, arendame uusi teenuseid ja lahendusi. Fortum Tartu kontserni kuulub neli ettevõtet: AS Fortum Tartu, AS Tartu Keskkatlamaja, AS Anne Soojus ja AS Tartu Jõujaam.

AS Fortum Tartu

AS Fortum Tartu on kontserni kuuluva 4 äriühingu valdusettevõte, mille hallata on soojusenergia, elektri ja kaugjahutuse tootmine, soojus- ja elektrienergia vahendamine, ostmine ja müük ning kohalike kütuste tootmine ja varumine. AS Fortum Tartu osutab kontserni tütarettevõtetele juhtimisteenuseid üldjuhtimise, raamatupidamise, ökonoomika jms valdkonnas.

Kontsern Fortum Tartu kuulub 100% Fortumile.

Fortum on Euroopa energiaettevõte, mis tegutseb enam kui 40 riigis ning varustab oma kliente elektri, gaasi, soojuse ja jahutusega ning pakub nutikaid lahendusi ressursitõhususe parendamiseks. Fortumi missiooniks on julgustada oma kliente ja ühiskonda ühinema muutustega puhtama maailma heaks. Koos oma tütarettevõttega Uniper ollakse suuruselt kolmas CO2-vaba elektri tootja Euroopas.

Fortum Tartu omab standardite kohaseid kehtivaid sertifikaate

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ning ISO 45001:2018. Nimetatud sertifitseerimiste eesmärk on parandada ettevõttes keskkonna-, tööohutuse- ja juhtimisalast tegevust, et tagada klientidele paindlik ja kvaliteetne teenindus, olles samas loovad ja keskkonnasäästlikud.

 

Fortum Tartu kolm tütarettevõtet on: 

Tartu Keskkatlamaja

on võrguettevõte, mille põhitegevuseks on soojus- ja jahutusenergia edastamine ja müük klientidele

Loe lisaks

Anne Soojus

on elektri- soojuse- ning jahutusenergia tootja

Loe lisaks

Tartu Jõujaam

on kohalike kütuste tootja ja varuja

Loe lisaks

Koos loome puhtama maailma ja pakume klientidele parimaid energialahendusi!

Kontaktid

AS Fortum Tartu

Sõbra 54/1, 50106 Tartu
Tel: 733 7100
mail@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Margo Külaots

AS Anne Soojus

Sõbra 54/1, 50106 Tartu

Tartumaa, Luunja vald, Lohkva küla, 62207
Tel: 733 7100
mail@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Mati Meos

AS Tartu Keskkatlamaja

Sõbra 54/1, 50106 Tartu
Tel: 733 7100
mail@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Leho Lindmaa

AS Tartu Jõujaam

Sõbra 54/1, 50106 Tartu
Tel: 733 7100
mati.kermas@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Mati Kermas