Meie ettevõte

Kontsern Fortum Tartu

Fortum Tartu on Tartu linnas tegutsev 73 töötajaga energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütte- ja jahutusteenuse osutamine. Põhitegevuse toetamiseks tegeleme ka kohalike kütuste tootmise ja varumisega. Me tahame olla teerajajad puhtale energiale – kasutame taastuvkütuseid ja kaasaegseid tootmisseadmeid energia tootmisel, panustame energiatõhususse, varustuskindlusesse, jätkusuutlikkusse, arendame uusi teenuseid ja lahendusi. Fortum Tartu kontserni kuulub neli ettevõtet: AS Fortum Tartu, AS Tartu Keskkatlamaja, AS Anne Soojus ja AS Tartu Jõujaam.

AS Fortum Tartu

AS Fortum Tartu on kontserni kuuluva 4 äriühingu valdusettevõte, mille hallata on soojusenergia, elektri ja kaugjahutuse tootmine, soojus- ja elektrienergia vahendamine, ostmine ja müük ning kohalike kütuste tootmine ja varumine. AS Fortum Tartu osutab kontserni tütarettevõtetele juhtimisteenuseid üldjuhtimise, raamatupidamise, ökonoomika jms valdkonnas.

Kontserni Fortum Tartu aktsionärid on Fortum Power and Heat OY 60% aktsiakapitali osalusega ja AS Giga 40% osalusega. AS Fortum Tartu osalus kõigis tema tütarettevõtetes on 100%.

Fortum on rahvusvaheline puhta energia ettevõte, mis pakub klientidele elektri-, soojus- jahutuslahendusi, nutikaid võimalusi ressursitõhususe parendamiseks ning mille eesmärgiks on kaasata oma kliente ja ühiskonda panustama muutustesse puhtama maailma heaks.

AS Giga on asutatud 1988. aastal väikeettevõttena, mille eesmärgiks oli Tartu linnamajanduse arendamine söekatlamajade üleviimisel tsentraalsele küttele. Alates 1990. aastast on AS-l Giga olnud eestvedav roll kõikides Tartu soojamajanduse arengutes ning hetkel hõlmab AS Giga tootmispool muuhulgas ka turbatootmist ja soojamajandusele ehitus- ja transporditeenuse osutamist.

AS-i Fortum Tartu kõrgeim otsustav organ on põhikirjajärgselt aktsionäride üldkoososlek. Kogu kontserni tegevust ja juhtimist planeerib ja korraldab AS-i Fortum Tartu nõukogu. AS-i Fortum Tartu ja kogu kontserni juhib ja esindab juhatus temale üldkoosoleku ja nõukogu poolt antud pädevuse raames. AS-i Fortum Tartu nõukogu on neljaliikmeline ja juhatus on kaheliikmeline.

Fortum Tartu omab standardite kohaseid kehtivaid sertifikaate

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ning OHSAS 18001:2007. Nimetatud sertifitseerimiste eesmärk on parandada ettevõttes keskkonna-, tööohutuse- ja juhtimisalast tegevust, et tagada klientidele paindlik ja kvaliteetne teenindus, olles samas loovad ja keskkonnasäästlikud.

 

Fortum Tartu kolm tütarettevõtet on: 

Tartu Keskkatlamaja

on võrguettevõte, mille põhitegevuseks on soojus- ja jahutusenergia edastamine ja müük klientidele

Loe lisaks

Anne Soojus

on elektri- soojuse- ning jahutusenergia tootja

Loe lisaks

Tartu Jõujaam

on kohalike kütuste tootja ja varuja

Loe lisaks

Koos loome puhtama maailma ja pakume klientidele parimaid energialahendusi!

Kontaktid

AS Fortum Tartu

Turu 18, 51014 Tartu
Tel: 733 7100
mail@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Margo Külaots

AS Anne Soojus

Turu 18, 51014 Tartu
Tel: 733 7100
mail@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Mati Meos

AS Tartu Keskkatlamaja

Turu 18, 51014 Tartu
Tel: 733 7100
mail@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Leho Lindmaa

AS Tartu Jõujaam

Lohkva küla, 62207 Luunja vald, Tartumaa
Tel: +372 5 056 904
mati.kermas@fortumtartu.ee
Juhatuse esimees Mati Kermas