Tartu Jõujaam

on Fortum Tartu kütuste tootja ja varuja.

Tartu Jõujaama põhitegevusteks on kontserni tütarfirma Anne Soojus katlamajade varustamine kohalikku päritolu kütustega (freesturvas, hakkepuit, puidujäätmed) ja turbatootmine. Ettevõte omab kaevandamislubasid kolmes Tartu maakonnas asuvas turbamaardlas – Möllatsis, Laukasoos ja Keressaares, kogupindalaga 625 ha.

Kütuse ost-müük

Hakkepuidu ostmise teade perioodiks 2019-2020

Tartu Jõujaam ostab eelnevalt sõlmitud lepingute alusel kütte freesturvast, hakkepuitu ja saepuru koos kohaletoomisega. Kütteperiood algab 1. juulil ja lõpeb järgmise aasta 30. juunil. Ettevõtjate pakkumisi oodatakse vähemalt kaks kuud enne kütteperioodi algust, et jõuda lepingud sõlmida 20. juuniks, s.o. 10 päeva enne kütteperioodi algust. Kütuse mahalaadimine toimub Tartu Elektrijaama (Luunja vald, Lohkva küla) vastuvõtupunktis. Vastuvõtu spetsiifika tõttu saab kasutada ainult kütust tagant mahalaadivaid veokeid.
Ilma lepingut omamata Tartu Jõujaam hakkepuitu ei osta. Hankekonkursist järgmiseks kütteperioodiks teatab ettevõte koduleheküljel.

Ostetava materjali nõutavad kvaliteedinäitajad on järgmised:

Omadus Nõude kohaldamine Mõõtühik Mõõt
Saabumisniiskus Minimaalne
Maksimaalne
%
%
30,0
56,0
Tükid Maksimaalselt koormas
Üksiku tüki läbimõõt
%
cm
1,0
15
Kuivaine tuhasus Koorma maksimaalne % 4,0 (hake)
10,0 (turvas)

Kaup ei tohi sisaldada külmunud tükke, metalli-, lume- ja jäätükke ja muid suuremaid võõrkehi.

Võõrkehade esinemisel on ostjal õigus tasuda kauba eest osaliselt või keelduda tasumisest!

Partnerid

AS-i Tartu Jõujaam pikaajaline partner kütteturba tarnimisel on AS Tootsi Turvas.
Hakkepuidu tarnelepingud on sõlmitud 15 partneriga. Suurimaid lepingulisi koguseid (MWh) tarnivad
AS PK Oliver, OÜ SLG Energy, AS Tarmeko, AS Telver ja RMK.
2017- 2018 a kütteperioodil tarniti partnerite poolt 75 000 MWh turvast ja 665 000 MWh puiduhaket.

Kaaluandmete vaatamine

Kaaluandmete keskkond

Kontakt

AS Tartu Jõujaam

Lohkva küla, 62207 Luunja vald, Tartumaa

Juhatuse esimees Mati Kermas

Tel: +372 505 6904
mati.kermas@fortumtartu.ee

Logistik Margus Kartau

Tel: +372 532 85050
margus.kartau@fortumtartu.ee

Peeter Vares

Tootmisjuht Möllatsi turbamaardlas
Tel: +372 518 6375

Rauno Lõiv

Tootmisjuht Laukasoo ja Keressaare turbamaardlas
Tel: +372 519 40449