Tartu Jõujaam

on Fortum Tartu kütuste tootja ja varuja.

Tartu Jõujaama põhitegevusteks on kontserni tütarfirma Anne Soojus katlamajade varustamine kohalikku päritolu kütustega (freesturvas, hakkepuit, puidujäätmed) ja turbatootmine. Ettevõte omab kaevandamislubasid kolmes Tartu maakonnas asuvas turbamaardlas – Möllatsis, Laukasoos ja Keressaares, kogupindalaga 625 ha.

Kütuse ost-müük

Tartu Jõujaam ostab eelnevalt sõlmitud lepingute alusel hakkepuitu ja saepuru koos kohaletoomisega. Kütteperiood algab 1. juulil ja lõpeb järgmise aasta 30. juunil. Ettevõtjate pakkumisi oodatakse vähemalt kaks kuud enne kütteperioodi algust, et jõuda lepingud sõlmida 20. juuniks, s.o. 10 päeva enne kütteperioodi algust. Kütuse mahalaadimine toimub Tartu Elektrijaama (Luunja vald, Lohkva küla) vastuvõtupunktis. Vastuvõtu spetsiifika tõttu saab kasutada ainult kütust tagant mahalaadivaid veokeid.
Ilma lepingut omamata Tartu Jõujaam hakkepuitu ei osta. Hankekonkursist järgmiseks kütteperioodiks teatab ettevõte koduleheküljel.

Ostetava materjali nõutavad kvaliteedinäitajad on järgmised:

Omadus Nõude kohaldamine Mõõtühik Mõõt
Saabumisniiskus Minimaalne
Maksimaalne
%
%
30,0
56,0
Tükid Maksimaalselt koormas
Üksiku tüki läbimõõt
%
cm
1,0
15
Kuivaine tuhasus Koorma maksimaalne % 4,0 (hake)
10,0 (turvas)

Kaup ei tohi sisaldada külmunud tükke, metalli-, lume- ja jäätükke ja muid suuremaid võõrkehi.

Võõrkehade esinemisel on ostjal õigus tasuda kauba eest osaliselt või keelduda tasumisest!

Kaaluandmete vaatamine

Kaaluandmete keskkond

Kontakt

AS Tartu Jõujaam

Lohkva küla, 62207 Luunja vald, Tartumaa

Juhatuse esimees Mati Kermas

Tel: +372 505 6904
mati.kermas@fortumtartu.ee

Logistik Margus Kartau

Tel: +372 5328 5050
margus.kartau@fortumtartu.ee

Rauno Lõiv

Tootmisjuht Möllatsi, Laukasoo ja Keressaare turbamaardlas
Tel: +372 5194 0449

rauno@fortumtartu.ee