Hakkepuidu ostmise teade

AS Tartu Jõujaam teeb hakkepuitu müüvatele isikutele, ettevõtetele ettepaneku esitada pakkumised hakkepuidu müümiseks 2021 – 2022 aasta kütteperioodil kontserni Fortum Tartu elektrijaamale ja katlamajadele koguses 605  000 MWh. Lepinguperiood algab 01.07.2021.a. ja kestab kuni 30.06.2022.a. Pakkumises tuleb näidata:

  1. Pakutav kogus MWh-des
  2. Ühe MWh hind eurodes (ilma käibemaksuta). Hind sisaldab ka transpordikulu tellija poolt soovitud sihtkohta. AS Tartu Jõujaamal on õigus küsida pakutava hinna kujundamise metoodikat.

Hankel osalemise tingimused :

  1. Hakkepuidu müüjal peab olema vähemalt kaheaastane energiaettevõtte hakkepuiduga varustamise kogemus minimaalselt 10 000 MWh ulatuses kütteperioodi jooksul. Kohustuslik on esitada koos pakkumisega vastava energiaettevõtte juhatuste kirjalik tõend hakkepuidu müügi perioodi ja mahu kohta. (Tõendit ei pea esitama äriühingud, kelledel on olnud kirjalikud lepingud AS Tartu Jõujaamaga kütteperioodidel  2019-2020.a. ja 2020-2021.a.).
  2. Hakkepuidu müüjal  peab olema hakkepuidu tootmiseks ja tarnimiseks vastav tehnika . Vastava tehnika puudumisel vajalik kirjalik leping vastavat teenust tegeva ettevõtte või firmaga kogu tarneperioodi ulatuses. Teenuse pakkuja peab tõestama vastava tehnika olemasolu.
  3. Minimaalne pakutav kogus lepingu sõlmimiseks on 15 000 MWh.

Hakkepuidu müüja peab omama FSC ja/või PEFC sertifikaati, ning ladu, tagamaks puiduhakkega varustamise operatiivselt kõigil kuudel.

Tarnitavad kütuse kogused ei jaotu ühtlaselt aasta lõikes.

Tarnitud hakkepuit peab vastama järgmistele kvaliteedi nõuetele:

  1. Niiskusesisaldus: 30% – 56%
  2. Maksimaalne lubatud tuhasisaldus kuivaines kuni 4%.
  3. Hakkepuidu tootmisel peab olema järgitud kõiki metsakaitse nõudeid.
  4. Hakkepuit ei tohi sisalda mineraalaineid, lume- ega jäätükke, kive, kilet, plasti, metalli, värve, lakke, puidutöötlemisvahendeid, kemikaale, rohelisi okkaid ega lehti.

Käesoleva ettepaneku tegemisega ei võta AS Tartu Jõujaam endale kohustust kõigi pakkumise teinud isikutega lepingute sõlmimiseks. AS Tartu Jõujaam teeb valiku pakkumise teinud ettevõtete ja isikute hulgast, kellega alustatakse lepingueelseid läbirääkimisi lepingute sõlmimiseks hakkepuidu ostmiseks.

Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 7. maiks 2021.a. aadressil:

AS Tartu Jõujaam, Sõbra 54/1, 50106 Tartu (allkirjastatud)

või e-posti aadressil: mati.kermas@fortumtartu.ee  (digitaalselt allkirjastatud).