Meie põhiväärtused

Väärtused

Me tahame tegutseda viisil, mille üle meie töötajad uhked oleksid. Meie väärtused näitavad meile teed võimaluste hindamisel ning juhivad meid otsuste tegemisel. Me oleme vastutustundlikud ja võtame vastutuse oma töö ning selle mõju eest ühiskonnale. Me väärtustame üksteist ja kõiki meie sidusrühmi, kliente, partnereid.

Meie põhiväärtused

  • Loovus
  • Lugupidamine
  • Ausus ja avatus
  • Vastutus kõige eest, et saavutada töötajate ja klientide rahulolu
  • Kõrge töökindlus
  • Tõhusus ja tulemuslikkus kõiges, et olla keskkonnasäästlik ja kaitsta loodust

Põhiväärtuste saavutamiseks tegutseme järgmiselt:

Korraldame kliendipäevi ja teostame kliendi rahulolu uuringuid.

Ohutu ja turvalise töökeskkonna saavutamiseks korraldame regulaarselt ettevõttesiseseid ohutusringkäike.

Tagame seadmete ja süsteemide regulaarse monitooringu ja hoolduse.

Laptop and blueprints on a table in the foreground and in focus. Two people, probably architects, standing and talking in the background.

Hindame ettevõtte tegevusega seotud riske ja püüame nende mõju suurust minimeerida.

Contractor and customer shaking hands close up, energy saving CFL lamps, solar panel and house draft project on background, top view

Analüüsime oma töös esinenud puudusi ning parendame kõiki tegevusi tulevaste probleemide vältimiseks ja ennetamiseks.

Engineers and Architects Planning for a New Project

Koolitame oma töötajaid igakülgselt, tagamaks keskkonna-, töö- ja seadmeohutuse.

Kasutame uusimaid ja parimaid tehnoloogiaid, et saavutada loodusressursside minimaalne kulu.

A young British boy is wearing a jetpack standing in a grass field located in the United Kingdom and is ready to take his business into the stratosphere.

Tunnustame edusamme ja jagame edutunnet kolleegide ja ümbritseva keskkonnaga.