Kaugjahutus

Kaugjahutus on tsentraalselt toodetud puhtaim ja tõhusaim jahutus avalikele ning ärihoonetele sisekliima hoidmiseks tiheasustusega piirkondades. Kaugjahutusjaam kasutab jahutuse tootmiseks nii traditsioonilisi tööstuslikke jahutusseadmeid kui ka külma looduslikku vett. Tartus on selliseks kõrget efektiivsust tagavaks vabajahutusallikaks Emajõgi. Erinevate lahenduste paindlik kombineerimine erinevatel aastaaegadel võimaldab optimeerida külmamasinate töörežiime ja võimsust ning tagab stabiilse varustuskindluse kliendile. 

Kaugjahutuse eelised kliendile

  • kliendil kaob vajadus suurte jahutusseadmete järele, tekib juurde vaba pinda hoonete katustele ja ruumidesse, kuna ei ole vaja enam arvukaid konditsioneere ega kompressoreid
  • kaugjahutus vähendab hinnanguliselt ligi 90% võrra tavajahutuse tarbeks vajamineva elektri kulu, väheneb vajadus vee ja kanalisatsiooni järele
  • seadmete hooldusvajadus on väiksem
  • paraneb kohalik keskkond – puudub müra ja vibratsioon, välistatud on jahutusainete leke hoones
  • võrreldes tavaliste lokaalsete jahutusseadmete süsteemiga väheneb tunduvalt CO2 emissioon, Tartus on vastav näitaja 70%
Kaugjahutus on tänaseks tunnustatud ja hinnatud äri- ja kaubandushoonete jahutamise lahendus juba paljudes maailma riikides alates Põhjamaadest ja Kesk-Euroopast Ameerika ja Lähis-Idani välja. Kaugjahutuse tootmise pioneerina Eestis ja kogu Baltikumis pakub täna Fortum Tartu linna ettevõtetele jahutust juba kahest kaugjahutusjaamast – Kesklinna Külmajaamast ja Aardla Külmajaamast. Kaugküttesüsteemiga sidestatud jahutuskompleks on ehitatud ka Eesti Rahva Muuseumile.
Meie kaugjahutuspiirkonnad omavad märgist “Tõhus kaugjahutus”: 
Tõhus kaugküte ja –jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”

Kesklinna külmajaam

Keskkonnasõbralik kõrget efektiivsust tagav 13 MW Kesklinna Külmajaam asub Emajõe ääres Fortum Tartu Turu 16A kinnistul. Jaam ühendati võrku 16. oktoobril 2015. a ja sama aasta sügisel ühendati võrku ka esimene klient – Tartu südames asuv kaubanduskeskus Kvartal.

Aardla külmajaam

Aardla külmajaam, mis valmis 2017. aasta juunis, asub Aardla linnaosas. Planeeritud 9,2 MW ehitusvõimsusega jaamast on esimeses etapis välja ehitatud 5,4 MW jaam. Külmajaama esialgne võimsus on arvestatud hetke põhikliendi Lõuna-Eesti suurima kaubandus- ja vaba aja keskuse, Lõunakeskuse, ja selle lähikonna hoonete vajadusi arvestades.

Jahutusvõrguga liitumine

Jüri Moltsar

Müügijuht

Telefon: 733 7114

E-post: jyri.moltsar@fortumtartu.ee