KIK-i toetusprojektid

 

 

 

 

 

SA Keskonnainvesteeringute Keskus (KIK) on toetanud läbi Euroopa Ühtekuuluvusfondi meie alljärgnevaid projekte: 

 

Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Periood Otsuse kuupäev
Tartu linnas Vaksali tn 53 – Vinkli tn 3 soojustorustike renoveerimine
Tartu Keskkatlamaja 401 195 € 81 800 € Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine 2014-2020 02.01.2020
Tartu linnas Pärna tn 10 – Raatuse tn 97 soojustorustike renoveerimine
Tartu Keskkatlamaja 135 760 € 55 800 € Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine 2014-2020 07.01.2020
Tartu linnas Mõisavahe tn 59 – Mõisavahe tn 67 soojustorustike renoveerimine
Tartu Keskkatlamaja 493 886 € 129 800 € Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine 2014-2020 02.01.2020
Puiestee 2E km rekonstrueerimine Anne Soojus 840 078 € 200 000 € Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse vahetus 2014-2020 6.09.2017
Tartu linnas Vahi tänava ja Aruküla tee piirkonna täiendav soojustorustiku ühendus Tartu Keskkatlamaja 411 760 € 168 000 € Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine 2014-2020 14.07.2017
Tartu linnas Anne tn 80 – Jaama tn 173 soojustorustike renoveerimine Tartu Keskkatlamaja 445 605 € 153 200 € Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine 2014-2020 11.06.2018
Tartu linnas Puiestee tn 2e ja naaberkinnistute soojustorustike renoveerimine ja uute soojustorustike rajamine Tartu Keskkatlamaja 313 705 € 68 400 € Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine 2014-2020 14.07.2017
Tartu linnas Kirsi, Sireli, Ülenurme ja Aardla tänavatega piirnevas kvartalis soojustorustike renoveerimine ning täiendavate ühenduste rajamine Tartu Keskkatlamaja 289 340 € 116 000 € Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine 2014-2020 5.09.2016