Lisateenused

Pakutavad teenused

 • Soojussõlme ühendamine kaugkütte soojustorustikuga.
 • perioodiline ülevaatus;
 • kütteseadmete ülevaatus soojussõlme piires;
 • sooja tarbevee süsteemi seadmete ülevaatus soojussõlme piires;
 • soojussõlme juhtimisautomaatika ja -seadmete ülevaatus;
 • tõrgete ja rikete fikseerimine ja remont;
 • hooldusremondi tööd;
 • perioodiline hooldus;
 • juhtimisautomaatika ja -seadmete seadistus, remont ja vahetus;
 • soojusvahetite keemiline pesu.
 • soojusarvesti demonteerimine;
 • taatluskontrolli esitamine;
 • soojusarvesti paigaldamine.