Tule meile kliendiks/liitumistingimused

Soojus- ja jahutusvõrguga liitumine

Soojus- ja/või jahutusvõrguga liitumistingimused väljastab AS Tartu Keskkatlamaja tellija/tarbija poolt esitatud avalduse alusel. Avaldust on võimalik saata posti teel, e-postiga või tuua klienditeenindusse.

-> Tutvu Tartu üldplaneeringuga kehtestatud kaugküttepiirkondadega

Avaldus soojusvõrguga liitumiseks (täidetav PDF)

Laadi alla

Avaldus jahutusvõrguga liitumiseks ( täidetav PDF)

Laadi alla

Avaldus tehniliste tingimuste väljastamiseks (täidetav PDF)

Laadi alla

  1. Pärast tarbija liitumistaotluse üle vaatamist ja kui kõik vajalikud tingimused on täidetud, tehakse tarbijale liitumispakkumine. Pakkumistingimustega nõustumisel sõlmib tarbija AS-ga Tartu Keskkatlamaja liitumislepingu, mis on ka aluseks soojus- ja/või jahutusenergia ostu-müügilepingu sõlmimisele.
  2. Liitumislepingus fikseeritakse liitumispunkt, liitumistasu ja liitumise tehnilised tingimused. Liitumistasu sõltub tarbija tarbimisvõimsusest ja tema asukohast soojus- ja/või jahutusvõrgus.
  3. Soojus- ja/või jahutusenergia arvesti paigaldab AS Tartu Keskkatlamaja.

Soojussõlm

Soojussõlmede ehitamise kord

Loe lähemalt