Tule meile kliendiks/liitumistingimused

Soojus- ja jahutusvõrguga liitumine

Soojusvõrguga liitumistingimused väljastab AS Tartu Keskkatlamaja tellija/tarbija poolt esitatud avalduse alusel. Avaldust on võimalik saata posti teel, e-postiga või tuua klienditeenindusse. Jahutusvõrguga liitumiseks võta meiega ühendust.

Avaldus soojusvõrguga liitumiseks (PDF) 3.57 mb

Laadi alla

Avaldus soojusvõrguga liitumiseks (DOC) 3.57 mb

Laadi alla

Avaldus tehniliste tingimuste väljastamiseks (PDF) 3.57 mb

Laadi alla

Avaldus tehniliste tingimuste väljastamiseks (DOC) 3.57 mb

Laadi alla

  1. Pärast tarbija liitumistaotluse üle vaatamist ja kui kõik vajalikud tingimused on täidetud, tehakse tarbijale liitumispakkumine. Pakkumistingimustega nõustumisel sõlmib tarbija AS-ga Tartu Keskkatlamaja liitumislepingu, mis on ka aluseks soojusenergia ostu-müügilepingu sõlmimisele.
  2. Liitumislepingus fikseeritakse liitumispunkt, liitumistasu ja liitumise tehnilised tingimused. Liitumistasu sõltub tarbija tarbimisvõimsusest ja tema asukohast soojusvõrgus.
  3. Soojusenergia arvesti paigaldab AS Tartu Keskkatlamaja.

Jahutusvõrguga liitumine

Hetkel saavad meie jahutusvõrguga liituda ärihooned, avalikud hooned vms kesklinnas või Aardlas. Kui soovid meie jahutusvõrguga liituda, siis täpsustuste küsimiseks, võta ühendust meie müügijuhiga. Anna enda huvist märku ka siis, kui hoone ei asu kesklinnas või Aardlas. Saame sinu huvist lähtuvalt arendada edasisi jahutusprojekte Tartus.

Jüri Moltsar

Müügijuht

Telefon: 733 7114

E-post: jyri.moltsar@fortumtartu.ee

Soojussõlm

Soojussõlmede ehitamise kord

Loe lähemalt